Thông tin liên hệ : 

  • Địa chỉ: Khu phố 1, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
  • Điện thoại:  0972572635